Publication

KADAR YURAN PENGINAPAN PELAJAR & CAJ PENGINAPAN LUAR DI KOLEJ KEDIAMAN 2018
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PREMIS PERNIAGAAN 2018
LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN 2016
HOSTEL RULES AND REGULATION (PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN)